SPONSORER

Vi er meget taknemmelige for vore sponsorer, der har støttet klubben igennem mange år på forskellig vis. Sponsorernes bidrag - store som små - er alle enormt vigtige for at vi kan have de muligheder og ambitioner, både sportsligt og socialt, som tilfældet er i dag.
TAK til:
                           
     ´    ´
  
  
             
 
                     ´
                
                                                   Fredensborg
                                                  
                       Ærenlund Frugt & Grønt
 

             
                                                https://webmail.one.com/hig/imap/erik%40ipng.dk/INBOX/28720/2?uidval=1080497165
     
    
               
 
                                        
 
                                                                   
 
   
           
 
                        
   

 

                  ´    

 
 
 
 
Støt dem - de støtter os !
 
 
NYTEGNING AF SPONSORATER
 
Vi søger sponsorer til klubben både generelt, til etablering af ny minitennisbane og til vores ungdomshold.
 
Som sponsor kan vi tilbyde dig skiltning på tennisanlaget, banner-reklamer på vores hjemmeside, skiltning i klubhuset mv. Derudover vil du som sponsor blive inviteret til vores standerhejsning og efterfølgende åbningsturnering-arrangement, hvor du vil kunne bl.a. netværke med vore øvrige sponsorer. Vi arbejder desuden løbende på andre tiltag, der kan styrke det lokale erhvervslivs muligheder for engagement i klubben.
 
Er du interesseret i at høre mere om muligheder for at støtte klubben, er du velkommen til at kontakte formanden Lars Gulmann.
 
 
 
 
Humlebæk Tennisklub - Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk - Spar Nord Reg.nr. 9056 konto 4577853059